Privacy verklaring

De zomertoer Heerhugowaard (ZT) acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven de wijze waarop ZT persoonsgegevens verwerkt.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt ZT zich aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor ZT uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relatie verzamelt en verwerkt ZT hiertoe contactgegevens , waaronder uw naam , functie, zakelijke en of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

 

Privacy verklaring ZT

 

Cookies

Cookies die via de website worden gegenereerd worden niet gebruikt voor verstrekking aan derden.

 

Nieuwsbrief

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en of diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website/shop invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derde versterkt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maakt ZT gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring.

ZT behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in het privacy beleid.

 

Vragen, inzage of verzoeken tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage , correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dat kunt u deze richten aan: Zomertoer Heerhugowaard, Bremlaan 3 1702 VC Heerhugowaard of email: info@zomertoerhhw.nl