ANBI

Volgens de ANBI regelgeving zijn wij verplicht om publicatie te doen op onze website over de stichting
Zomertoer Heerhugowaard

logo_ontwerp1 download (1)

Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Stichting Zomertoer Heerhugowaard.

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving van sponsoren en beheer van de fondsen.
Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.
De stichting is toegewezen als een ANBI stichting als wel een Culturele ANBI stichting.

Helaas heeft het evenement in 2021 niet kunnen plaats vinden door de corona pandemie.

Namens het bestuur van de Stichting Zomertoer Heerhugowaard,

Joost de Vries
Voorzitter
24 juni 2022

Stichting Zomertoer Heerhugowaard Beleidsplan

  1. Profiel van de stichting Zomertoer Heerhugowaard

Stichting Zomertoer Heerhugowaard wil de culturele beleving jaarlijks een impuls geven in Heerhugowaard door een uniek gratis evenement. Het is toegankelijk voor het hele gezin van jong tot oud, maar ook voor de mindervalide willen we een platform zijn. Het gaat om een buiten evenement wat bedreven word door meer dan 50 vrijwilligers!
Er wordt samen gewerkt met onder andere: Stichting Opkikker, Reddingsbrigade Heerhugowaard, de EHBO vereniging, Reigersdaal Esdege, Tour de waard, en het wijkpanel.
De Zomertoer Heerhugowaard werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2012.

  1. De doelstelling en het actuele beleid

 De stichting richt zich op een jaarlijkse niet commerciële culturele muziek uitspatting voor alle doelgroepen van de bevolking.
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

 

  1. Bestuur 

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de volgende personen.

Het bestuur organiseert de zomertoer op onbetaalde basis.

  1. Werving van fondsen

 Werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve en directe manier. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Door de samenwerking met de diverse partijen kan de ene stichting de andere helpen. Voorbeeld hierin is bv. Dat stichting HeerhugowaardAlife, Reddingsbrigade, Opkikker en Tour de waard een donatie krijgen. Door de samenwerking met diverse organisaties en vrijwilligers ontstaan er op diverse vlakken synenergy. Voor meer informatie waaronder de huisregels verwijzen wij graag naar de website. https://www.zomertoerhhw.nl

  1. Financieel beheer 

De fondsen zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting (ingeschreven te Heerhugowaard onder nummer 55025196). De stichting beheert rekening 42.54.97.925 (ABN bank, op naam van Stichting Zomertoer Heerhugowaard). Adres: Alida Buitendijk erf 14, 1705 NH,  Heerhugowaard.

  1. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contact gegevens 

De Zomertoer Heerhugowaard is een stichting en is ingeschreven te Heerhugowaard  onder nummer 55025196, adres Bremlaan 3, 1702 VC te Heerhugowaard. Het fiscaal nummer van de stichting is 851534508.

7. Kosten en Baten
Het afgelopen jaar hebben we een fantastisch feest gehad waarbij we een mooie samenwerking hebben gehad met gemeente, en de diverse instellingen. Financieel verslag vind u hier bij deze link. Eindafrekening

8. Vertrouwenspersoon

De stichting heeft een opgeleide vertrouwenscontactpersoon (VCP) Mevr. Anita Hoole.
Die u kunt benaderen bij b.v. ongewenste intimiteiten via het contact formulier.

 

download (2)