Beleid

logo_ontwerp1

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Stichting Zomertoer Dijk en Waard.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving van sponsoren en beheer van de fondsen.
Namens het bestuur van de Stichting Zomertoer Heerhugowaard,

Joost de Vries
Voorzitter

Stichting-Zomertoer-Heerhugowaard-Beleidsplan

  1. Profiel van de stichting Zomertoer Heerhugowaard

Stichting Zomertoer Heerhugowaard wil de culturele beleving jaarlijks een impuls geven in Heerhugowaard door een uniek gratis evenement. Het is toegankelijk voor het hele gezin van jong tot oud, maar ook voor de mindervalide willen we een platform zijn. Het gaat om een buiten evenement wat bedreven word door meer dan 40 vrijwilligers.
De Zomertoer Heerhugowaard werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2012.

  1. De doelstelling en het actuele beleid

 De stichting richt zich op een jaarlijkse niet commerciële culturele muziek uitspatting voor alle doelgroepen van de bevolking.
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

  1. Bestuur 

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de volgende personen.

  1. Werving van fondsen

 Werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve en directe manier. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Door de samenwerking met de diverse partijen kan de ene stichting de andere helpen. Door de samenwerking met diverse organisaties en vrijwilligers ontstaan er op diverse vlakken synergie. Voor meer informatie waaronder de huisregels verwijzen wij graag naar de website.

  1. Financieel beheer 

De fondsen zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting (ingeschreven te Heerhugowaard onder nummer 55025196). De stichting beheert rekening 42.54.97.925 (ABN bank, op naam van de Stichting Zomertoer Heerhugowaard). Adres: Bremlaan 3, 1702 VC, Heerhugowaard.

  1. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contact gegevens 

De Zomertoer Heerhugowaard is een stichting en is ingeschreven te Heerhugowaard  onder nummer 55025196, adres Bremlaan 3, 1702 VC te Heerhugowaard. Het fiscaal nummer van de stichting is 851534508.

7. Vertrouwenspersoon

De stichting heeft een opgeleide vertrouwenscontactpersoon (VCP) Mevr. Anita Hoole.
Die u kunt benaderen bij b.v. ongewenste intimiteiten via het mail adres van de zomertoer.